Cenrādis

Grāmatvedības pakalpojumu cenrādis juridiskajām un fiziskajām personām:

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek aprēķinātas katram klientam individuāli, tās ir atkarīgas no uzņēmuma darbības sfēras, darījumu sarežģītības pakāpes, izejošo un ienākošo dokumentu skaita, darbinieku skaita, pamatlīdzekļu apjoma, kā arī skaidras naudas darījumu esamības, bet klientiem ir iespēja izvēlēties vienu no diviem izcenojuma veidiem:

  • Fiksēta cena;
  • Mainīga cena.

Katrām variantam ir savi plusi un savi mīnusi. Mainīga cena ir aktuālāka jaundibinātiem un maziem uzņēmumiem, jo tā ir atkarīga no dokumenta apjoma, sezonalitātes, dokumenta apjoma. Fiksēta cena vairāk piemērotāja lielāka izmēra uzņēmumiem, kuriem jau ir stabilitāte un kuri plāno savas izmaksas.

Ikmēneša cenā ir iekļauti sekojošie pakalpojumi:

Komersanta reģistrācijas izmaksas:

Tiek piedāvāts arī reģistrēt visa veida komercdarbības formas Uzņēmumu Reģistrā, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas. Reģistrācijas maksa ir 50 EUR

Kā arī tiek piedāvāts reģistrēt uzņēmumus un fiziskas personas par PVN maksātajiem Valsts Ieņēmumu dienestā – cena sākot no 10 EUR

Citi:

Tiek piedāvāts arī iekšējais audits, pēc dokumentu pārņemšanās. Cena par šo pakalpojumu ir pēc savstarpējas vienošanās.

Klientu anketa