Noderīgi

Nodokļu likmes

 • Minimālā darba alga parastājā uzņēmumā
  500 EUR
 • Minimālā stundu tarifu likme
  2,50 EUR
 • Minimālā stundas tarifu likme pusaudžiem
  2,70 EUR
 • Maximālā darba alga mikro nodokļu uzņēmumos
  720 EUR
 • Mēneša nepliekāmais minimums
  ... EUR
 • Atvieglojums par apgādājamo mēnesī
  230 EUR
 • Atvieglojumi 1, 2 grupas invalīdam mēnesī
  ... EUR
 • Papildu atvieglojumi 3 grupas invalīdam mēnesī
  ... EUR
 • Neapliekmais ienākums no lauksaimniecības un lauku tūrisma
  ... EUR
 • Neapliekamais bēru pabalsts tuvinieka nāves gadījumā
  ... EUR
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
  20-23%
 • Ienākuma nodoklis pašnodarbinātājiem
  24%
 • VSAOI likme darba ņēmējiem kas apdrošināts visem veidiem
  34.09 % ( 23.59 / 10.50)
 • VSAOI likme pensionāriem
  29.12 % (20.16 / 8.96)
 • VSAOI likme invalīdiem un izdienas pensionāriem
  31.48 % (21.79 / 9.69)
 • Kapitāla pieaguma nodoklis par dividendēm
  10%
 • Kapitāla pieauguma nodoklis procentiem un par īpašuma pārdošanu
  15%
 • Pievienotās vērtības nodoklis
  0% / 12 % / 21%
 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis
  20%
 • Mikrouzņēmumu nodoklis
  15 % no mēneša apgrozījuma

Noderīgas saites:

Valsts Ieņēmumu Dienests:
LR Centrālā Satistikas pārvalde:
Latvijas Banka:
LR Finanšu ministrija:
LR Uzņēmumu reģistrs:
LR Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata:
ES un LV PVN reģistrs: